+30 års erfaring​

Medlem af garantiordning​

​Altid høj kvalitet og service

Vand- og fugtskader i din bolig kan skyldes –

  • ​Vand fra undergrunden, som trænger op p.g.a. forhøjet vandstand i jorden. Skyldes ofte store regnmængder i længere perioder. Vand trænger op gennem gulv eller utæt fundament. Det kan løses ved dræn i kældergulv evt. med omfangsdræn – begge med pumpebrønd, samt reparation af utætheder.
  • Utæt kloaksystem kan give store vandudtrængninger i husets gulve og fundament. Løsning: Vi foretager TV-inspektion af dit kloaksystem, og finder problemet, der løses ved reparation eller udskiftning af kloakker.
  • Ved store regnskyl kan hovedkloakken ikke altid modtage den store mængde vand, hvilket kan medføre tilbageløb af kloakvand, der som følge heraf står op i kælderrist og kælderskakt. Det medfører hurtigt fugtindtrængning i væggene. Det løses ved højtvandslukke indskudt i afløbsrøret.
  • Terræn falder ind mod huset, og overfladevand trænger ned langs fundament, som kan medføre fugtgennemtrængning til inderside af kældervæggen. Her bør terræn ændres så der er fald væk fra huset, eller der etableres omfangsdræn med pumpebrønd.
  • Sprængt vand- og varmerør indvendig i vægge eller gulv. Kan også forekomme udenfor huset. Det viser sig ved fugt- og mugdannelser. Her undersøger vi hvor skaden ligger. Vand- og varmerør fornyes.


Har du skjult rørskade- og stikledningsforsikring, vil der være gode muligheder for at få store dele af udgifterne dækket

​Vi er vurderet 5 / 5 stjerner ud af 8 anmeldelser på Google

O.B. Johansen 

Kloakmester

Murermester

... mere end 30 års erfaring